Тродат Рачен Датумар – Модел 1020

Опис

Висина на бројки 5мм, со можност месецот да биде со бројки или со букви.

Димензии 33×5мм

Слични производи