Тродат Автоматски Датумар – Модел 4850

Опис

Тродат Автоматски Датумар покрај датата со можност за вметнување и текст.

Димензии 23×12мм

Слични производи