Тродат Автоматски Датумар – Модел 4810

Опис

Висина на бројки 3.8мм, со можност месецот да биде со бројки или со букви.

Димензии 20×3.8мм

Слични производи