Тродат Автоматски Датумар – Модел 4750

Опис

Тродат Автоматски Датумар покрај датата со можност за вметнување и текст.

Димензии 41×24мм

Слични производи