Тродат Автоматски Датумар – Модел 4727

Опис

Тродат Автоматски Датумар покрај датата со можност за вметнување и текст.

Димензии 60×40мм

Слични производи