Тродат Автоматски Датумар – Модел 4724

Опис

Тродат Автоматски Датумар покрај датата со можност за вметнување и текст.

Димензии 40×40мм

Слични производи