Тродат Автоматски Датумар – Модел 46140

Опис

Тродат Автоматски Датумар покрај датата со можност за вметнување и текст.

Димензии 40мм

Слични производи