Направи сам – Модел 4927 Типо

Опис

Тродат Автоматски Печат со можност за редење букви по Ваша желба. Максимум 8 реда.
Димензии 60×40мм

Слични производи