Направи сам – Модел 4911 Типо

Опис

Тродат Автоматски Печат со можност за редење букви по Ваша желба. Максимум 3 реда.
Димензии 37×14мм

Слични производи