Тродат (Typomatic) Автоматски печати, со можност за самите да наредите букви и добивате печат. Долната страна на печатите е направена со шини и лесно може да ги редите буквите по своја желба. Печатите се достапни во различни големини и со можност да се наредат три, четири, пет или повеќе редови. Во комплет со печатите добивате и сет букви, латинични или кирилични, по Ваш избор.