Самото име го означува како идеален печат за масовно користење. Со прекрасен дизајн, метално јадро што овозможува печатите да бидат долготрајни и поиздржливи.
Trodat Professional се достапни во различни форми и големини: округли, правоаголни, четвртасти, комбинирани со дата и текст, датумари, нумератори и сл.
Сите модели се со можност за промена на перничето со мастило или нивно надополнување со Тродат мастило, со што се продолжува рокот на користење на Професионалните печати.