Кај жиговите за восок гравирањето е на подлога од месинг. Може да се отиснува на топол или на ладен восок.