Достапни во секакви големини, подлогата за отиснување на печат се изработува со ласерско гравирање на вулканизирана гума која е со долг рок на траење и овозможува чист прецизен отисок на печатите. За дрвените печати потребно е да имате и соодветно јастуче со мастило за отиснување на печати во зависност од големината на печатот.